AÏ-KI-DÔ d'un Maître Zen : AÏ-KI-DÔI
Au coeur des relations. Au-delà de la martialité. Évoluer en Humanité.

Co o něm řekli

José Santos Nalda Albiac,

Učitel Aikidô ve Španělsku, spisovatel, malíř: “Daniel je člověk, který se nespokojí s chůzí po vyšlapané cestičce. Jeho pozornost a jeho životní pozorování ho vedou k objektivnímu sledování všeho, co každodenně žije, a k vyjádření svých myšlenek, v nichž předkládá nový způsob chování a jednání tam, kde to shledává nezbytně nutné a přínosné…. Suite.
Monseigneur Gall,

Ortodoxní kněz: “Můj přítel Hora Míru po mne chtěl, jestli bych se na chvíli uvolnil pro rozhovor s ním? V roce 1989, na následné schůzce,vy jste nám na mé přání předvedli Aikidô ve velké kuchyni (bez tatami), zůstal jsem po několik okamžiků jako ve snu: měl jsem pocit, jako bych opustil planetu… Suite.
Docteur Paul Chauchard,neuro biolog a neuro pedagog, zasloužilý President Sorbonny: “ Žijeme v překrouceném světě, v neuspokojení, nespojitostech a v neuspořádanostech. Je to pramen fyzických a psychických násilí a vyústění patologického stavu ztráty duševní rovnováhy v agresi. Je-li to nutné, musí se bojovat proti společenským důvodům násilí, které je nepřijatelné neboť dehumanizuje, jako podívaná na schopnosti mechanismů agresivity. Suite.

Dobrý den a vítejte !

 

Od svých 11 let Daniel Lazennec hledal odpovědi na otázky násilí, smyslu života a smrti.


Praktikoval různé disciplíny, aby v nich nalezl tyto odpovědi: Hatha Yoga, Zen Soto, Judô, řecko- římský zápas,  dvě formy Karate - Dô, pak Aikidô.
Tři formy Aikidô, které praktikoval do roku 1980, nenaplňovaly jeho očekávání  a zanechávaly pouze rozpor mezi užívanými slovy a výslednými činy. Neodráželo se zde nic ze spisů Ô Sensei Morihei Ueshiby. 
Po těchto zkušenostech se rozhodl Aikido zanechat.

O několik dní později dostal od jednoho ze svých tehdejších učitelů pozvání na stáž v Orléansu.  Setkání s mistrem Hirokazu Kobayashi bylo velkým podnětem. Blesk z čistého nebe. Taková noblesa ve způsobu chůze, takové fluidum! Tolik jemnosti a tolik energie v technice. Žádná grimasa, žádná křeč, ani v obličeji, ani v rukou, stále krásná pozice těla, mimořádně osobitý způsob přemisťování a žádné násilí. Preciznost a vytříbenost v používání zbraní, atd. Učení trvalo po dobu intenzivních 11 let (…), z nichž jeden celý rok nepřetržitě s mistrem v Japonsku a v Evropě, 1982-83.

Kobayashi et Daniel Lazennec à Bruxelles

Praktikující v pozici sezení zen od roku 1978, byl v roce 1985, v noci, na vrcholku hory na břehu potoka, za křiku nočního ptáka jmenován mnichem zenu. V roce 1990 prožil během jedné z meditačních seancí zenu mystickou zkušenost „satori“.

Zen au bord de la rivière

O nějaký čas později si uvědomil a pochopil důležitost této zkušenosti spojující všechna předchozí studia a zážitky. V této době radikální změna hluboce a přirozeně působí v jeho existenci, zvláště v Aikido, které horlivě a vytrvale praktikuje po boku Mistra Hirokazu Kobayashi 11 let. Mistr poznal, že tento žák stále hledá dál, do větší hloubky, přímo, jak se říká “le kofuku“. V roce 1991 při posledním společné cestě po Evropě mu bylo řečeno: „Otevři dveře dôjô a uč.“

ÂÏ-DÔI se zrodilo přirozeně jako pokračování této mystické zkušenosti bez jakéhokoli mimořádného přemýšlení,v akci. Je to vědomí těla, které je nakonec uváděno do pohybu v jiné dynamice a které vytváří nová spojení.

Vzešlo z více než 40ti let aktivních studií v Japonsku a v Evropě.
Každodenní život otce rodiny a podnikatele v oboru ergonomie žijícího zcela ve společnosti je součástí této disciplíny.

Aï-Dôi není nadřazené žádné jiné disciplíně. Každá disciplína, praktikovaná jedním člověkem v daném momentu, je dokonalá. Aï-Dôi pouze nabízí něco jiného, jinou cestu vycházející z Bu Dô, cestu k hlubokému míru, kde efekt je monžo cítit hned v prvních momentech cvičení. Biologické principy a následky Aï-dôi jsou věděcky potvrzeny ( viz atestace profesora Chaucharda), objektivně tak prokazující osobní realizace praktikantů.

Zde několik specifik ÂÏ-DÔI :

  • Dech se stává svislou osou, dovolující “zakořenit“, spojení mezi nebem a zemí se po výdechu stává hybnou silou pro přemístění kolem této osy. Pohyby kolem vertikální osy jsou po většinu času kruhové.
  • Tělo funguje jako “hemitělo“ (celá levá strana, od konce palce u nohy k hlavě, bude hybnou silou, zatímco pravá strana je řídící silou a opačně).
  •  Zen Vékidjo, které vychází z bouddhismu, je pozornost zaměřená na  mentální a emocionální projevy, která dovoluje činům zbavovat se “projevů ego“ jakými  jsou: strach, dominance, agresivita, nevědomá potřeba ranit, atd.
  • Pohyby probíhají po spirále, vertikálně (od nohou k hlavě) i horizontálně (ramena v rovině s konečky prstů na rukou) a odstraňují všechnu dualitu a všechny “egotické postupy“.
  • Gesta jsou kodifikovaná, aby nikdy nevzbudila ohrožení mezi partnery. Měla by se tvořit bez násilí, sebemenšího utrpení či budoucího boje.
  • Zbraně byly nahrazeny „nástroji vývoje“.
  • Žádná nadvláda: partneři se vyměňují a trénují proto, aby “očistili“ své karmy, které jim zavírají bytí ve vnímavosti, citlivosti, duševním pojetí a v jejich vývoji.
  • Atd.

Je to tedy řízeno skrz tělo (cesta přes tělo), v bio-vědomí, kde klíčí důsledky chování, ve způsobu přemýšlení o životě a bytí.

ÂÏ-DÔI (svolení k jednotě, k harmonii) je jiný způsob jednání a bytí.

Zde je několik vizuálních aspektů ÂÏ-DÔI. Filmy jsou zpomalené, aby bylo možno přesně zachytit tělesná gesta a jednání partnerů. Ve skutečné rychlosti není možno spoustu z těchto podstatných prvků postřehnout.

Tyto krátké filmy jsou z roku 93/94. ÂÏ-DÔI se neustále přirozeně vyvíjí.

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Agrandir la vidéo

Pozorujte dobře každou partii těla v akci od nohou k hlavě, pokud chcete rozeznat charakteristiku této disciplíny, nezastavujte se v podobnostech, jen prosím pozorujte.

Aï Doï se nabízí těm, kteří cítí v této disciplíně resonanci, odpověď na svá přání vyvíjet se a skromně se podílet na tvorbě humánnější lidskosti tak, aby každý za sebe přispíval ke kvalitě života - je to jiný duch v pohybu,  jiná podstata jednání ve XXI. století.

Aï Doï není nadřazeno žádné jiné disciplíně. Jednoduše jen nabízí něco jiného, jinou cestu vycházející z 
Bu Dô, cestu k hlubokému míru, jejíž účinky jsou cítit v prvních momentech jejího praktikování.

Učitel této disciplíny, Daniel Lazennec, který stojí v čele Univerzity Bytí Západ - Východ, předává učení v Centru Zen v Pyrenejích, v Klášteře Nekonečného Míru (Centre Zen Pyrénéen), v Dojô Kobayashi Hirokazu Shihan no Takara.
Učení zahrnuje tři disciplíny tvořící kompletní celek nazývající se “Esto Voyo“ - Cesta Bytí.

Mistr Funakoshi Gishin, zakladatel Karate Do:

Podstatou karate je být ne násilný“.

Mistr Ueshiba Morihei, zakladatel Aikido:

“Aikido je cesta míru. Jestliže nerozumíte tomuto učení a používáte Aikido jen jako bojovou činnost, nikdy nepoznáte jeho tajemství“.

Je rovněž aktivním členem mezinárodního kolegia expertů pro Ochranu Bojových Umění FIPAM (Fond International pour la Preservation des Arts Martiaux). Momentálně pracuje společně s ostatními na projektu chystaném na říjen tohoto roku 2010 v Paříži, více info na FIPAM.

Bannière FIPAM